>> STB-A 大泡泡机
>> STB-B 小泡泡机
>> STB-zs001 Four head blaster bubble machine
>> STB-zs002 Eight Head Bubble Machine
>> STB-pt80 Bubble machine
>> STB-D 欧版迷你泡泡机
>> STB-E 欧版迷你泡泡机-喷嘴型
>> STB-F 中等大小迷你泡泡机
 
 

STB-E 欧版迷你泡泡机-喷嘴型
   

根据欧洲市场客户要求,设计的欧版迷你泡泡机喷嘴型,主要适合各种俱乐部,家庭聚会,和婚庆场合。
  技术参数:
  电压:110-220V(50-60HZ)
  控制方式:无线遥控和电控
  尺寸: 38x19x23cm
  包装: 4台/箱
  毛重: 3.5KG
 
 
 
   
 
Factory Add:No.19,Tianxing street, taihe,Baiyun Director,Guangzhou,Guangdong Provience. China